Stuur nu een foto in voor plaatsing op Zwartewaterweer.nl

Ingezonden foto's worden opgenomen in de "foto van de dag" roulatie en worden geplaatst in ons fotoboek.
Stuur dus nu die mooie (weer) foto in!
NB: uw foto word pas na controle op de site geplaatst.
Uw foto:


Uw gegevens




Uw foto word voorlopig in ons fotoboek geplaatst bij de Weerfoto's in de map Nieuwste inzendingen
  • Klik op bladeren om een foto op uw computer op te zoeken.
  • Vul de overige gegevens in.
  • Klik op verzenden.
  • Uw e-mail adres word niet gepubliceerd, maar is slechts om eventueel overleg mogelijk te maken.
  • Het versturen (uploaden) van een foto kan afhankelijk van uw verbinding enkele minuten duren.
  • Als u uw naam op de site niet bij de foto vermeld wilt hebben vink dan "Anoniem" aan.
Zwartewaterweer.nl behoud zich het recht voor om foto's zonder opgaaf van reden uit te sluiten van publikatie op de site.
Met het inzenden van een foto geeft u Zwartewaterweer.nl het recht deze op de site weer te geven.
U als inzender blijft natuurlijk eigenaar van de de foto.

Alvast bedankt voor uw inzending!